Aigua i sanejament

A dia d’avui 783 milions de persones encara pateixen les conseqüències de no tenir garantit l’accés a l’aigua, 2.600 milions si parlem de sanejament. Lluny de grans projectes i obres faraòniques, la cooperació que fan els municipis amb altres pobles del món és una de les vies més eficaces per fer efectiu aquest Dret Humà, una tasca no sempre visible però imprescindible i que ens permet caminar cap a una societat més justa, solidària i cohesionada.

Els projectes

ELS PROJECTES

  • Tots
  • Enfortiment institucional
  • Empoderament
  • Infraestructures
  • Dret humà

Saps si el teu municipi participa en algún projecte?

La cooperació, una prioritat?

Com ha afectat la crisi econòmica en els projectes d'aigua i sanejament

El següent gràfic mostra el nº de projectes de cooperació en aigua i sanejament que han iniciat els municipis catalans els darrers anys, així com l’import d’aquests projectes. Tal i com es pot observar, les retallades al sector públic no s’han oblidat de la solidaritat internacional, amb una reducció del pressupost que ha arribat al 40%. Tot i així el nº de projectes segueix una tendència alcista, fet que fa pensar en que es fan més projectes més petits. També caldrà comprovar si l’increment de pressupost de 2014 es consolida o és un fet aïllat.

Projectes VS Temátiques

Cap a on han evolucionat els projectes?

En aquest gràfic es representen els projectes segons la seva tipologia. Un projecte pot incloure més d’un àmbit.

La dada més preocupant és el reduït nombre de projectes que inclouen la perspectiva de l’aigua com un dret humà, a pesar d’estar reconegut per l’ONU des del 2010. Per altra banda cal reconèixer la importància que tenen els processos d’empoderament a la comunitat en molts dels projectes, una situació coherent amb el fet que els municipis són els organismes administratius més propers a la ciutadania.

Contacte

Per contactar amb nosaltres escriu a:

somaigua@fonscatala.org

Aquesta pàgina web s’ha desenvolupat amb la col·laboració de:

Per a més informació: